Záleží nám na kvalitě. Kodex servisu AVEX SKI

  • Odborně posoudíme stav vašich lyží a navrhneme nejvhodnější servisní balíček
  • Každému páru lyží se věnujeme individuálně a pečlivě kontrolujeme provedený servis
  • Pokud najdeme skryté poškození vašich lyží, ozveme se a navrhneme možnosti opravy
  • Jsme odborně proškoleni u výrobce strojů MONTANA SWISS
  • O servisní stroje se pečlivě a pravidelně stará přímo výrobce MONTANA SWISS
  • Ve strojích pravidelně obměňujeme a používáme výhradně originální komponenty a brusný materiál
  • Pro lyžování jsme zapáleni stejně jako vy, proto děláme svou práci dobře!

Do servisu