Camber

Česky se camberu říká komora. Když k sobě přiložíme klasické lyže, budou se dotýkat ve špici a v patce někde u svých nejširších míst. Naopak ve středu od sebe budou skluznice nejdále. Díky této komoře je docíleno lepšího přítlaku na hrany lyží. Při stlačení jsou lyže totiž napružené v oblasti špiček a patek a drží lépe přitlačené ke sněhu. Výrobci někdy udávají výšku camberu, tedy vzdálenost od skluznice směrem k zemi ve středu lyže.

Zdroj: https://snow.cz/clanek/3655-slovnicek-freeridove-lyze