Twintip

Twintip je konstrukční princip a v přeneseném významu i lyže s patkou zahnutou podobně jako špička, s různou výškou. Na rozdíl od pozvolného zvedání rockeru má ohbí srovnatelné se špičkou. Vyskytuje se u lyží do terénu a především u freestylovek, náznak twintipu může být i u dalších. Twintip zvyšuje všestrannost lyže (jízda na switch, dopady ve freestylu), patky lépe projedou terénem i boulemi. Naopak snižují dynamiku v ukončení oblouku (viz rebound) a autokinetický efekt patky.

Zdroj: https://snow.cz/clanek/1546-co-je-to-lyze-aneb-slovnicek-pojmu